Liczba prowadzonych rekrutacji: 9

Opiekun klienta ds. Wakacji- Wrocław

Wrocław

Opiekun klienta ds. Wakacji- Warszawa

Warszawa

Opiekun klienta ds. Wakacji- Włocławek

Włocławek

Opiekun ds. Wakacji- Rzeszów

Rzeszów

Opiekun Klienta ds. Wakacji- Białystok

Białystok

Opiekun Klienta ds. Wakacji- Łódź

Łódź

Animator czasu wolnego - Lato 2017

Rezydent - Lato 2017 - wszystkie kierunki

Pilot wycieczek - Lato 2017